Terroir Tekov

Naše Vinárstvo Michelle je členom združenia Terroir TEKOV.

Terroir TEKOV označuje územie, ktoré sa rozkladá na južných svahoch Štiavnických vrchov a na Ipeľskej pahorkatine, kde vinohrady zapúšťajú svoje korene do tufových a andezitových sopečných vyvrenín. Zo západu je toto územie ohraničené riekou Hron. Zo severu a východu je pod ochranou majestátnych Štiavnických vrchov. Z juhu sem prúdi teplý vzduch z nekonečných rovín Poddunajskej nížiny.